Kommunalbestyrelsen


Carsten Fuhr
Medlem af kommunalbestyrelsen og borgmesterkandidat
Det Konservative Folkeparti i Tårnby har valgt Carsten som borgmesterkandidat.
 
Carsten er civilingeniør og HD. Er gift med Susanne og har to sønner.

Carsten har over 25 års ledelseserfaring , både med linieledelse og projektledelse. Carsten arbejder som IT projektleder hos Miljøstyrelsen og har ansvaret for større IT projekter og intern kontraktrådgivning omkring IT kontrakter og udbud

Carsten har siden 2010 år repræsenteret Det konservative Folkepart i kommunalbestyrelsen i Tårnby.

Carsten sidder økonomiudvalget, teknik og miljøudvalget, handicaprådet, foreningsudvalget og folkeoplysningsudvalget samt i Tårnby Forsyning A/S’ bestyrelse, hvor han er næstformand.