Seniorliv og ældrepleje

Der skal være private alternativer til de kommunale plejehjem. Antallet af ældre er stigende de kommende år - derfor skal vi sikre økonomi og personale allerede nu for at garantere de ældre en værdig alderdom

Når haven bliver uoverkommelig at holde, eller når trapperne i opgangen bliver svære at bestige, så kan seniorboliger eller seniorbofællesskaber være et attraktivt alternativ. Flere og flere seniorer ønsker at bo i et fællesskab, hvor man forpligter sig over for hinanden, drager omsorg og hjælper, hvor man kan. Vi ønsker seniorvenlige boliger i Tårnby.

At blive ældre skal være noget, man glæder sig til. Desværre er der i dag eksempler på en ældrepleje, som hverken er værdig eller omsorgsfuld. Det er ikke i orden. Vi ønsker en ældrepleje, hvor man mødes af kompetente ansatte, der har overskud og kender den ældre.
Vi vil styrke det frie valg og give vores ældre bedre mulighed for selv at bestemme i hverdagen.

Hvor skal du bo, når du bliver gammel? Hvem skal gøre rent i dit hjem, når du vender hjem fra sygehuset? Og hvem skal levere din mad? Lysten til at bestemme over egen hverdag forsvinder naturligvis ikke, blot fordi man bliver ældre. Vi ønsker at styrke selvbestemmelsen ved at styrke det frie valg for borgerne.

Vi arbejder for:

  • At den større andel af velfungerende ældre engagerer sig i fællesskabet, det være sig i lokalt foreningsarbejde, frivillige i besøgstjeneste for både ældre og børnefamilier med behov for kontakt til den ældre generation
  • En værdig og omsorgsfuld ældrepleje – og friheden til at bestemme over eget liv
  • At etablere flere tidssvarende seniorboliger, så seniorer har mulighed for at flytte til mere attraktive boliger og ikke mindst boligformer
  • Et permanent beredskab i kommunen, der har fornøden viden om demens og dens påvirkning af den enkelte og dennes familie, således at der hurtigt kan blive givet de relevante tilbud om bistand.