Klima

Tårnby Kommune er udsat for en konstant påvirkning af klimaændringerne p.g.a. kommunens placering ved Øresund.

Klimadagsordenen er blandt tidens vigtigste fokuspunkter, og vi skal handle såvel kommunalt som internationalt og nationalt. Vi oplever allerede konsekvenserne med højere vandstande, som indtil videre har betydet, at vi må gentænke digernes placering omkring Amager.

I kommunen kan vi gøre meget for at give vores borgere en renere og mere klimavenlig hverdag. På samme måde som økonomi og drift, bør klimaeffekterne regnes med, når kommunen eksempelvis planlægger nye anlæg, større renoveringer og forsyning.
 
Hos Det Konservative Folkeparti er vi meget bevidste om, at vi kun har planeten til låns, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at passe på den.
 
Vi kan ikke være andet bekendt