Folkeskoler

Vi har i Tårnby Kommune nogle gode folkeskoler og fremragende lærere

Vi har i de forgangne år brugt mange penge på at renovere bygningerne og opgradere teknisk udstyr. Hvert eneste år bruger vi mange penge på drive folkeskolen, men vi ligger ikke så højt på listen over at uddanne børnene til et tilstrækkeligt højt niveau, når de forlader skolen.

Noget skyldes givet vis social arv, altså det at børnene har forældre, der ikke selv har nogen længere uddannelse. Vi skal arbejde endnu hårdere på at få brudt den sociale arv. I endnu højere grad skal vi  fokusere på det enkelte barn, for at sikre en række af ”sejre” så motivationen for at lære fastholdes.

Men mindst lige så vigtigt, så skal vi have decentraliseret folkeskolen

Vi skal lade de enkelte skoler styre sig selv og deres økonomi. Vi skal give plads til flere forsøg på at tilrettelægge undervisningen og måden, man vælger at gøre tingene på lokalt. 

Vi mangler i den grad, at skolerne konkurrerer mere indbyrdes om at levere de bedst uddannede elever, således at vi får prøvet nye tanker af og givet de enkelte skoler mulighed for at udveksle erfaringer med deres succeser. 

Vores børn fortjener den bedst mulige uddannelse, for det er den vigtigste forudsætning for et godt liv