De Konservatives vision - For et bedre Tårnby

Bedre service, tryghed for borgerne, mere selvstyring på de kommunale institutioner, seniorlivet skal bestemmes af seniorerne selv, flere arbejdspladser og bedre vilkår for virksomhederne, og et grønnere Tårnby

Bedre service til borgerne

Kommunen er til for borgerne – ikke omvendt. Det er stadig vores grundholdning, og derfor skal vi i Tårnby sikre, at borgerne i kommunen får den service og de ydelser, som de er berettiget til.
Det lyder måske selvfølgeligt, men på mange punkter efterleves det ikke i dag. Derfor skal vi i Tårnby sikre at borgerne får den service og de ydelser, som de er berettiget til, når de har behov for det. Og ikke vente 5 måneder på kommunen får færdigbehandlet deres sag. Kommunens sagsbehandlere skal have mere frihed til at træffe beslutninger, der måske ikke står i et skema, men som er den rigtige løsning for borgeren. Det er ikke bare bedre service, det er i mange tilfælde billigere for kommunen at lette på sagsgangene – selvfølgelig indenfor gældende lovgivning. Det er klart.

Tårnby skal være et trygt og sikkert sted at bo 

Vi ser det stadig som en kommunal kerneopgave at sikre, at børnefamilierne trives og har de muligheder der skal til, for at få en hverdag til at hænge sammen. Derudover skal kommunen i højere grad sikre, at udsatte unge opdages og støttes i tide, så de hurtigst muligt kan komme på rette vej igen. Selvfølgelig.

Mere selvstyring til skolerne

Fremtidens skole i Tårnby skal skabes i tillid, respekt og i samarbejde med skolebestyrelse, ledere og lærere på de enkelte skoler. Topstyringen af skolerne skal væk og de enkelte skoler skal have ret til at tilrettelægge undervisning, så den passer bedst til deres lokale behov. Derfor tror vi også på, at profillinjer med eksempelvis fokus på iværksætteri, grøn omstilling, kunst og kultur, sprog, naturfag eller håndværk vil være motiverende for både lærere og elever. Vi er alle forskellige, og det skal vores skoler også være – igen indenfor gældende regler om undervisning. Det er klart.

Fremtidens seniorliv i Tårnby skal formes efter seniorernes behov og ønsker 

Vores befolkning bliver ældre og friskere, og det skal være attraktivt at gro gammel i Tårnby. Derfor skal vi sikre et stærkt og forskelligartet udbud af både kommunale og private aktører, der kan imødegå de mange ønsker fra vores ældre borgere. Det manglede bare.  

Uden velstand – ingen velfærd 

Derfor skal vi passe på vores virksomheder og give dem de bedste vilkår for at vokse og skabe arbejdspladser. I dag er Tårnby en af Danmarks ringeste kommuner at drive virksomhed i (jf. Dansk Industri). Hvis vi fortsat vil fastholde og udvide graden af velfærd i Tårnby, så kræver det at vi har nogle dygtige virksomheder, som skaber arbejdspladser og betaler skat. Iværksætteri er et vigtigt element, og derfor skal vi sikre, at iværksættere får de allerbedste vilkår og støtte til at drive virksomhed. 

De, der satser alt for at skabe arbejdspladser og velstand – de fortjener vores fulde respekt og støtte. Selvfølgelig.

Et grønnere Tårnby

Klimadagsordenen er blandt tidens vigtigste fokuspunkter, og vi skal handle såvel kommunalt som nationalt og internationalt. Vi oplever allerede konsekvenserne med højere vandstande, som gør at vi har udvidet Tårnbys dige på Vestamager. Vi har flere steder i Tårnby set konsekvenserne af de kraftigere skybrud, og vi skal derfor have fokus på at sikre kommunens og borgernes værdier mod oversvømmelser.

Vi tager rent drikkevand for givet, men det er det ikke. Det kræver konstant opmærksomhed at beskytte grundvandet mod forurening – vi skal passe på vores miljø i Tårnby. Selvfølgelig.

 

Download valgfolderen De Konservatives vision – for et bedre Tårnby