Livskvalitet og omsorg

Alle skal have mulighed for at leve livet som de ønsker det. Retten til et godt liv skal også gælde dem som har helbredsmæssige udfordringer, uanset om man er født med et handicap - eller bliver ramt af kronisk sygdom

Alle skal have mulighed for at leve livet som de ønsker det. Og skal dermed også have frihed til at vælge selv, om det gælder daginstitutioner, skoler eller plejehjem. Mange borgere ønsker mere fleksibilitet i kommunens institutioner – derfor har vi brug for flere private aktører, der kan tilbyde det borgerne har behov for.

Kommunen skal ikke være en modspiller hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom – vi vil sikre en individuel og værdig hjælp. 

Alle skal have mulighed for at leve livet som de ønsker det, og der skal sikres gode rammer og vilkår for de sårbare i kommunen.

  • Lev livet, som du ønsker
  • Mulighed for at få passet dine børn, når du selv er på job
  • Større fokus på unge, der lever på kanten af samfundet
  • Syge mennesker skal ikke tvinges i job
  • Handicappede skal hurtigst muligt sikres en god og holdbar hjælp
  • Vi har brug for flere private aktører, der kan tilbyde det borgerne har behov for
  • Idrætsfaciliteter skal løbende opgraderes og moderniseres, så de opfylder dagens krav til disse
  • Ny teknologi skal sikre en klogere brug af varme hænder
  • Fortsat styrke vores gode foreningsliv