Livskvalitet og omsorg

Alle skal have mulighed for at leve livet som de ønsker det. Retten til et godt liv skal også gælde dem som har helbredsmæssige udfordringer, uanset om man er født med et handicap - eller bliver ramt af kronisk sygdom

Kommunen skal ikke være en modspiller hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom – vi vil sikre en individuel og værdig hjælp. 

Alle skal have mulighed for at leve livet som de ønsker det, og der skal sikres gode rammer og vilkår for de sårbare i kommunen.

  • Lev livet, som du ønsker
  • Mulighed for at få passet dine børn, når du selv er på job
  • Større fokus på unge, der lever på kanten af samfundet
  • Idrætsfaciliteter skal løbende opgraderes og moderniseres, så de opfylder dagens krav til disse
  • Syge mennesker skal ikke tvinges i job
  • Handicappede skal hurtigst muligt sikres en god og holdbar hjælp
  • Ny teknologi skal sikre en klogere brug af varme hænder
  • Fortsat styrke vores gode foreningsliv