Kommunalbestyrelsen


Carsten Fuhr
Medlem af kommunalbestyrelsen

Carsten er civilingeniør og HD. Carsten er gift med Susanne og har to voksne sønner.

Carsten arbejder som IT projektleder hos Erhvervsstyrelsen og har ansvaret for større IT projekter, samt intern rådgivning omkring IT kontrakter og udbud. Tidligere arbejdede Carsten i 25 år, hos Nokia.

Carsten har siden 2010 år repræsenteret Det konservative Folkepart i kommunalbestyrelsen i Tårnby.

Carsten er gruppeformand for den konservative gruppe, sidder i Økonomiudvalget, Kultur og fritidsudvalget, samt Teknik og miljøudvalget.

Carsten sidder desuden i Folkeoplysningsudvalget og i bestyrelsen for Kastrupgaardsamlingen. Derudover er han bestyrelsesmedlem i Tårnby Forsyning A/S.


Patrick Lehto
Medlem af kommunalbestyrelsen
 

Patrick er 27 år, født og opvokset i Tårnby
Til dagligt ar han ansat som kommunikationsmedarbejder i Danmarks Innovationsfond.

Indvalgt til kommunalbestyrelsen i november 2017.
Medlem af Tårnby Kommunes studiepuljeudvalg.

Har arbejdet 4 år som lærervikar og underviser på Pilegårdsskolen og Tårnby Ungdomsskole.

Patricki sidder i Børne og skoleudvalget, Arbejdsmarked og beskæftigelses udvalget, samt skolebestyrelsen på Pliegårdsskolen
Suppleant for Carsten, i Folkeoplysningsudvalget, handicaprådet og valgbestyrelsen for næste kommunalvalg m.fl.