Kommunalbestyrelsen


Carsten Fuhr
Medlem af kommunalbestyrelsen
Det Konservative Folkeparti i Tårnby har valgt Carsten som borgmesterkandidat.

Carsten er civilingeniør og HD. Er gift med Susanne og har to sønner.

Carsten har over 25 års ledelseserfaring , både med linieledelse og projektledelse. Carsten arbejder som IT projektleder hos Miljøstyrelsen og har ansvaret for større IT projekter og intern kontraktrådgivning omkring IT kontrakter og udbud

Carsten har siden 2010 år repræsenteret Det konservative Folkepart i kommunalbestyrelsen i Tårnby.

Carsten sidder i Økonomiudvalget, Kultur og fritid, Teknik og miljø.
Sidder desuden i Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen for Kastrupgaardsamlingen, og Handicaprådet, Derudover er han bestyrelsesmedlem i Tårnby Forsyning A/S.


Patrick Lehto
Medlem af kommunalbestyrelsen
 

Patrick er 27 år, født og opvokset i Tårnby
Til dagligt ar han ansat som kommunikationsmedarbejder i Danmarks Innovationsfond.

Indvalgt til kommunalbestyrelsen i november 2017.
Medlem af Tårnby Kommunes studiepuljeudvalg.

Har arbejdet 4 år som lærervikar og underviser på Pilegårdsskolen og Tårnby Ungdomsskole.

Patricki sidder i Børne og skoleudvalget, Arbejdsmarked og beskæftigelses udvalget, samt skolebestyrelsen på Pliegårdsskolen
Suppleant for Carsten, i Folkeoplysningsudvalget, handicaprådet og valgbestyrelsen for næste kommunalvalg m.fl.