Ungdommen stoler på Det Konservative Folkeparti

Et helt fantastisk flot resultat for Det Konservative Folkeparti i Tårnby Kommune ved Skolevalg 2019 – www.skolevalg.dk – gav ikke mindre end 27 % af de afgivne stemmer på kommunens folkeskoler. Samtidig gjorde det Det Konservative Folkepart til den liste, der modtog flest stemmer i kommunen. Skolevalg afholdes hvert 2. år og i 2017 opnåede vi en stemmeandel, der svarer meget godt til de voksnes kommunalvalg samme år i november 2017.

At skoleeleverne i 8. – 10. klasse sætter deres kryds markant anderledes end deres forældre gjorde ved kommunalvalget i 2017, giver et håb om, at et over 100 årig socialdemokratisk styre i Tårnby Kommune kan blive erstattet af et borgerligt flertal.

Mon ikke det giver basis for nogle gode politiske diskussioner i familierne i Tårnby.