Folk & Fæ: Vinduet er åbent for ændringer i ledelsen i Tårnby Kommune

Notits på side 2 under Folk & Fæ i lokalavisen 2770 Tårnby hvor vælgerforeningens formand Jimmi Hansen er citeret:

Notits under Folk & Fæ i Lokalavisen 2770 Tårnby den 22. januar 2019