Natur og grønt miljø

Tårnby er nummer 3 på listen, når det kommer til naturindeks. Vi er kun overgået af Fanø og Læsø,. Det er ikke noget, der kommer af sig selv.

Vi har en varieret natur i Tårnby Kommune, og den skal vi værne om og beskytte.  Men den skal også være tilgængelig, så flest muligt kan nyde den.

Det Konservative Folkeparti ønsker, at vi skal have flere grønne rekreative arealer. I dag er, især den del af kommunen, der ligger på Vestamager begunstiget 

Vi ser gerne, at tilsvarende åbne arealer blev etableret i forbindelse med Kastrup Lystbådehavn og søbadet. Om få år skal vi jo i gang med at bygge Øresundsparken på de store grunde fra Saltværksvej ned mod Hedegårdsvej.

Vi ser gerne, at der her tænkes i helheder

Der kan etableres et fantastisk område, hvis man lukker Amager Strandvej mellem Saltværksvej og Bøjlevej. Inddrager vi området omkring Plyssen, så man kan få et sammenhængende område uden trafik fra vandet og op til, hvor Bøjlevej løber ud til Saltværksvej. Derved åbnes der mulighed for at etablere cafeer, restauranter og måske butikker i forbindelse et stort grønt område mellem Øresundsparken og vandet. Det ville også gøre lystbådehavnen mere attraktiv for gæster, fordi den ikke længere vil være afskåret fra resten af byen af en tungt trafikeret vej.

Vi ser også gerne, at Byparken ved det gamle vandtårn får et løft, der gør at den ville blive mere brugt, også af borgere der ikke bor i nærområdet.