Den ældre generation

Konservative ser den ældre generation, som en fantastisk ressource, som vi skal forstå at bruge i hverdagen.

Konservative ønsker at den større andel af velfungerende ældre engagerer sig i fællesskabet, det være sig i lokalt foreningsarbejde, frivillige i besøgstjeneste for både ældre og børnefamilier med behov for kontakt til den ældre generation.

Vi vil arbejde for at få etableret flere tidssvarende ældreboliger, så ældre har mulighed for at fraflytte til mere attraktive boliger og ikke mindst boligformer.

Vi vil arbejde for et permanent beredskab i kommunen, der har fornøden viden om demens og dens påvirkning af den enkelte og dennes familie, således at der hurtigt kan blive givet de relevante tilbud om bistand.