Inddragelse af borgerne

Det Konservative Folkeparti ønsker en øget borgerinddragelse i Tårnby. Vi synes det er vigtigt, at borgerne høres i forbindelse med større anlægsprojekter og strategiske beslutninger.

Hvordan får vi en bedre folkeskole? Hvad skal serviceniveauet være på givne områder? Hvordan skal kommunen håndtere, at vi bliver flere ældre og vi lever længere? 

Denne inddragelse kan have form at §17 stk. 4 udvalg, der består af borgere, politikere og embedsfolk. Et sådant udvalg kan ikke beslutte noget selv, men leverer beslutningsforslag til kommunalbestyrelsen.

Det er i den forbindelse vigtigt, at de borgere der inddrages har viden og erfaring inden for de emner der skal behandles. Det skal derfor ikke være ”Tordenskjolds soldater”

En anden mulighed er en udvidet brug af borgermøder, hvor kommunalbestyrelsen møder borgerne til debataftener, hvor man vil have god mulighed for at give sin mening til kende, om de emner, der er på dagsordenen. 

Vi mener, at Tårnby Kommune skal tættere på borgerne, således at vi får et lokalsamfund, hvor borgerne aktivt deltager i debatten, og er med til at påvirke beslutningerne.