Rikke Møller Nybråten


Rikke Møller Nybråten
Regionsrådskandidat – region Hovedstaden 
 

Mine højest prioriterede mærkesager handler om psykiatrien og de unges uddannelser. Her kan du se de ønsker jeg har for en bedre psykiatri og regionens ungdomsuddannelser.

En af mine mærkesager drejer sig om de udfordringer og mangler jeg ser i psykiatrien. Alt for mange psykisk sårbare får ikke den behandling der skal til, for at komme i bedring. Indlagte på psykiatriske hospitaler behandles med medicin og alt for lidt terapi, der resulterer i mangel på bedring. 

Jeg vil arbejde for:

  • Flere psykiatere på hospitaler, ambulatorier og behandlingssteder
  • Hurtig hjælp – også ved psykisk sygdom! Det er lige så alvorligt at være psykisk syg, som at være fysisk syg. Lang ventetid på hjælp i psykiatrien er livsødelæggende. Det skal sikres, at retten til udredning inden for 30 dage skal overholdes i Region Hovedstaden
  • Mere forskning i psykiatrien
  • Mere samtaleterapi – enkelt- og gruppeterapi
  • Unge psykisk sårbare skal ikke bare medicineres – de skal hjælpes tilbage til et godt sted i livet og se at fremtiden kan blive bedre for dem
  • Bedre samarbejde mellem Region og Kommune, da langt de fleste unge psykisk sårbare selvmedicinerer sig, typisk med rusmidler. Da misbrugsafvænning henhører til kommunerne og den psykiatriske behandling i regionerne, kan de unge mennesker ikke få misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling samtidigt. Det må og skal der ændres på.

Vi har stadig for lidt involvering og deltagelse for de pårørende til psykisk sårbare. Når et familiemedlem er psykisk syg, rammes hele familien. Der er brug for en større og stærkere tilknytning til de steder, hvor den psykisk sårbare behandles. Familien skal støtte og hjælpe – men de har ofte også selv behov for hjælp og råd, og netværk med andre pårørende til psykisk sårbare.

Jeg vil arbejde for:

  • Flere og bedre pårørende-grupper – der ikke blot består af fem møder. Vi skal have pårørende-grupper der ses i gruppen så længe behovet er der
  • Mere støtte og rådgivning til pårørende.

Desværre er der stadig stigmatisering af psykiatrien. Psykiatrien er på mange områder tabubelagt. Det skal der gøres op med. Helt konkret foreslår vi:
– Almindelige psykiatriske patienter og retspsykiatriske patienter skal ikke blandes. Det kan medfører utryghed, og er med til at understøtte fordomme om psykisk sygdom.
– Recovery-skolen, hvor bl.a. tidligere indlagte underviser, har i dag kun et internt fokus. Vi vil gerne styrke det, således at der kan laves kurser og workshops for kommunerne
– Styrket inddragelse af pårørende og pårørende-kurser, allerede ved udredning.

En anden af mine mærkesager handler om ungdomsuddannelser. Der er mange gode uddannelsestilbud i dag, men desværre er der for mange der vælger uddannelse fra. Alt for mange unge mellem 15 og 24 år har ingen tilknytning til hverken uddannelse eller arbejdsmarked. Alle har brug for at dygtiggøre sig gennem hele livet. Og det er vigtigt at vores unge mennesker får uddannelse og tilknytning til de fællesskaber, som opstår på uddannelsesstederne. Og vigtigt er det, at de unge får mulighed for selv at vælge deres ønskede ungdomsuddannelse og ikke mindst hvor de skal uddannes.

Der er brug for så mange dygtige unge mennesker på arbejdsmarkedet fremover som muligt. Derfor vil vi:
– Understøtte det frie valg af gymnasium, og dermed imod den socialdemokratiske regerings politik om, at elevfordeling på gymnasierne, skal afgøres af forældrenes indkomst, og dermed flytte de unge langt væk fra hvor de bor.
– Styrke de håndværksmæssige uddannelser, herunder at støtte initiativer som fx DM i Skills.
– Stille krav om at regionens samarbejdspartnere påtager sig et socialt ansvar og i udbud stiller krav om lærlinge-, elev- og praktikpladser.

Lidt om hvem jeg er

Jeg er 50 år gammel, gift med Kim og har tre voksne børn. Jeg er uddannet Cand.Scient.bibl. (kandidat i Informationsvidenskab) og har arbejdet med ledelse, forandringsledelse, projektledelse og digital kommunikation. Jeg har været beskæftiget i IT branchen i 14 år, både i og for foreninger (arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, NGO’er og i konsulentvirksomhed). I 2018 valgte jeg at arbejde fuldtid som selvstændig erhvervsdrivende. 

Jeg har været aktiv i Det Konservative Folkeparti i Tårnby i 3 år – som bestyrelsesmedlem i Tårnby vælgerforening, medlemsansvarlig og økonomiansvarlig. I dag er jeg medieansvarlig i vælgerforeningen og kampagneleder for Kommunal- og regionsrådsvalget 2021.