7 Kurt Wriedt


Kurt Wriedt
Kandidat nr. 7
 
Medlem af Seniorrådet som 1. suppleant.
Formand for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Tårnby Kommune.
Formand for Grundejerforeningen Ydergård.
 

Som Konservativ vil jeg arbejde på flere fronter. Det er rigtig godt, at man som ældre har mulighed for at blive i eget hjem, også kaldet i eget liv, så længe som muligt og har man forskellige plejebehov, bliver disse udført i hjemmet.

Men alligevel må vi sænke kravene i visitationen til plejehjem således, at man får mulighed for at flytte på plejehjem, medens man stadig har mulighed for at kunne klare flere dagligdags ting selv, f.eks. personlig hygiejne og lignende eller sagt med andre ord, sænke barren lidt i visitationssituationen. Ydermere vil jeg arbejde for at øge kvaliteten på værdigheden i Ældreplejen.

Jeg vil arbejde for, at erhvervslivet i Tårnby Kommune får nogle bedre vilkår end dem, som erhvervslivet bliver budt lige nu. Der er flere ting, som kan ændres, så det bliver mere attraktivt for erhvervslivet at have adresse i Tårnby Kommune. Det er jo erhvervsvirksomhederne, som skal give os vækst i kommunen og især de mindre og mellemstore virksomheder.

Som det er i dag, så er en stor del af vejene i Tårnby Kommune private fællesveje, og det er grundejerne, der har pligt til at vedligeholde disse med Tårnby Kommune som vejmyndighed. Dette giver store problemer rundt omkring i de enkelte grundejerforeninger, og der er mange bestyrelsesmedlemmer, som ikke har tilstrækkelig viden om vejreparationer og vejistandsættelser.

Jeg vil gå ind for og dermed også arbejde for, at Tårnby Kommune på sigt overtager alle private fællesveje og dermed også den daglige vedligeholdelse af disse. Det kunne være over en årrække i etaper.