Borgmesterkandidat Carsten Fuhr


Carsten Fuhr
Medlem af kommunalbestyrelsen og borgmesterkandidat
Det Konservative Folkeparti i Tårnby har valgt Carsten som borgmesterkandidat.
 
Carsten er 57 år, gift med Susanne og har 2 voksne sønner.
Ansat som IT projektleder hos Miljøstyrelsen og har ansvaret for større IT projekter og intern kontraktrådgivning omkring IT kontrakter og udbud.
Har over 25 års ledelseserfaring , både med linieledelse og projektledelse.
Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2010.
Medlem af økonomiudvalget samt teknik og miljøudvalget.
Næstformand i bestyrelsen for Tårnby Forsyning A/S.
Medlem af folkeoplysningsudvalget og foreningsudvalget.
Bestyrelsesmedlem i Kastrupgårdsamlingen.

  • Han ønsker en kommune, der er til for borgerne.
  • En markant styrket borgerinddragelse via §17, stk. 3 udvalg, høringer og borgermøder.
  • Kommunens enorme kassebeholdning skal tilbage til borgerne via nedsættelse af skatten.
  • Vores daginstitutioner skal være åbne, når forældrene er på arbejde.
  • Vi skal have en styrket erhvervspolitik, herunder en stærkt forbedret kommunikation mellem erhvervslivet og kommunen.