Skoler

Vi har i Tårnby kommune nogle gode skoler og fremragende lærere

Vi har i de foregående år brugt mange penge på at renovere bygningerne og opgradere teknisk udstyr og hvert eneste år bruger vi rigtigt mange penge på drive skole – men ligger ikke så højt på listen over at uddanne børnene til et tilstrækkeligt højt niveau, når de forlader skolen.

Noget skyldes givet vis social arv – altså det at børnene har forældre der ikke selv har nogen større uddannelse. Vi skal arbejde endnu hårdere på at få brudt den sociale arv – ved i endnu højere grad at fokusere på det enkelte barn, for at sikre en række af ”sejre” for at  fastholde motivationen for at lære.

Men mindst lige så vigtigt, så skal vi have decentraliseret skolen

– vi skal lade de enkelte skoler styre sig selv  og deres økonomi og give plads til flere forsøg på at tilrettelægge  undervisningen og måden man vælger at gøre tingene på lokalt. 

Vi mangler i den grad at skolerne konkurrerer mere indbyrdes om at levere de bedst uddannede elever – således at vi får prøvet nye tanker af og give de enkelte skoler mulighed for at udveksle erfaringer med deres succeser. 

Vores børn fortjener den bedst mulige uddannelse – for det er den vigtigste forudsætning for et godt liv