Natur og grønt miljø

Tårnby er nr 3 på listen når det kommer til naturindeks – kun overgået af Fanø og Læsø – det er ikke noget der kommer af sig selv.

Vi har noget fantastisk varieret natur i Tårnby kommune og den skal  vi værne om og beskytte.  Men den skal også være tilgængelig så flest muligt kan nyde den.

Det konservative folkeparti ønsker at vi skal have flere grønne rekreative arealer. I dag er i især den del af kommunen der ligger på Vestamager begunstiget 

– Vi så gerne at tilsvarende åbne arealer blev etableret i forbindelse med Kastrup lystbådehavn og søbadet. Om få år skal vi i gang med at bygge Øresundsparken (på de store grunde fra Saltværksvej  ned mod Hedegårdsvej) 

Vi ser gerne, at der her tænkes i helheder

– Der kan etableres et fantastisk område hvis man igen lukker Amagerstrandvej mellem Saltværksvej og Bøjlevej, og inddrager området omkring Plyssen, så man kan få et sammenhængende område uden trafik fra vandet og op til hvor Bøjlevej løber ud Saltværksvej, med mulighed for at etablere Cafeer, Restauranter og måske butikker i forbindelse et stort grønt område mellem Øresundsparken og vandet. Det ville også gøre lystbådehavnen mere attraktiv for gæster, fordi den ikke længere vil være afskåret fra resten af byen af en tungt trafikeret vej, men være bundet sammen med byen af et grønt område, med mulighed for indkøb og ikke mindst cafeliv

Vi så også gerne at byparken ved det gamle vandtårn fik et løft, der gjorde at den ville blive mere brugt, også af borgere der ikke bor i nærområdet.