Kulturarv

Der er ikke meget tilbage af det historiske bybillede tilbage i Kommunen, og det vi har er vi ikke altid særligt gode til at passe på.

Et godt eksempel er Tømmerup landsby – her bliver gamle huse langsomt men sikkert rystet fra hinanden af tung trafik på Tømmerupvej omkring Kirstinehøj.  Da det eksisterende Kirstinehøj snart er fuldt udbygget, skal kommunen snart i gang med at udlægge Kirstinehøj III på den anden side af Tømmerupvej mod lufthavnen.

I den forbindelse  mener Det Konservative Folkeparti, at vi skal beskytte det der er tilbage af Tømmerup landsby ved at færdiggøre den oprindelige plan om, at Tømmerupvej skal ledes gennem Kirstinehøj og munde ud i Ugandavej, så at stykket fra den nuværende indkørsel til Kirstinehøj og ned til Englandvej kan friholdes for gennemkørende trafik. 

Der er ubebyggede arealer til rådighed  så det kan lade sig gøre .

Det Konservative Folkeparti synes endvidere at det er på tide, at vi får lavet en langsigtet plan med de resterende gamle gårde og bygninger som kommunen i dag ejer – meget af det står i dag og forfalder, nødtørftigt lappet sammen og dækket til.

Ja, det er bekosteligt at renovere, men det bliver ikke billigere at det får lov at stå og forfalde fuldstændigt.

Vi skal selvfølgelig ikke lave dem om til museer – de skal indtænkes i nærmiljøet, så de kan renoveres og få en funktion der giver mening.