Borgerinddragelse

Det Konservative Folkeparti ønsker en øget borgerinddragelse i Tårnby – vi synes det er vigtigt at borgerne høres i forbindelse med større anlægsprojekter, strategiske beslutninger.

Hvordan får vi en bedre folkeskole, hvad skal serviceniveauet være på givne områder eller hvordan skal kommunen håndtere at vi bliver flere ældre og vi lever længere? 

Denne inddragelse kan have form at $17 stk 3 udvalg, der består af borgere, politikere og embedsfolk – et sådan udvalg kan ikke beslutte noget selv, men leverer beslutningsforslag til kommunalbestyrelsen.

Det er i den forbindelse vigtigt, at de borgere der inddrages har viden og erfaring inden for de emner der skal behandles – det skal derfor ikke være ”Tordenskjolds soldater”

En anden mulighed er en udvidet brug af borgermøder, hvor kommunalbestyrelse møder borgerne til debataftner hvor man vil have god mulighed for at give sin menig til kende om de emner der er på dagsorden. 

Vi synes Tårnby kommune skal tættere på borgerne, således at vi får et lokalsamfund ,hvor borgerne aktivt deltager i debatten og er med til at påvirke beslutningerne – og ikke bare sætter et kryds hvert 4. år når der er valg.